100% сучасної української музики онлайн! Contemporary UA music online!                                                         100% сучасної української музики онлайн! Contemporary UA music online!
 

Українці радіють футболу, а діяльність нинішнього уряду оцінюють на трійку з мінусом

 Це - результати опитування, проведеного Центром Разумкова наприкінці березня − на початку квітня 2007 року.
У ході опитування респондентам пропонувалося оцінити діяльність уряду в цілому і його діяльність в різних сферах за п’ятибальною шкалою, де оцінка “1” означала, що діяльність дуже погана, „2” − досить погана, „3” − не погана і не добра, „4” − добра, “5” – що діяльність дуже добра. Лише 17,0% опитаних вважають роботу уряду в цілому доброю, або дуже доброю, тоді як 42,8% − поганою або дуже поганою. Найгірше оцінюють українці діяльністю уряду у сфері боротьби з корупцією (вважають її поганою або дуже поганою 58,8%, та у сфері боротьбі із злочинністю (53,9%). Середні оцінки діяльності уряду у всіх сферах та оцінка діяльності в цілому перебувають в діапазоні від 2,2 до 2,7 бала.
Дещо вище оцінюють діяльність уряду в цілому у Східному і Південному регіонах (в середньому відповідно 2,8 і 2,9 бала), нижче − у Центральному регіоні (2,5 бала) і Західному регіоні (2,1 бала).
Опитано 2011 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки опитування (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%. Бульш детально читайте на сайті Центру Разумкова.